edebegues@begues.cat

L’Espai de Debat Educatiu de Begues té l’objectiu de reflexionar entorn els canvis socials i els diversos estils educatius, per tal de compartir i proposar diferents estratègies educatives. Potenciem la participació de les famílies per avançar conjuntament en un debat col·lectiu entre professionals i familiars buscant el consens i la coherència educativa. Enguany ho fem sota un centre d’interès de màxima actualitat: l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i el seu paper en l’educació i el desenvolupament personal dels infants i els joves.

Des de la nostra reflexió sobre les noves tecnologies considerem que aquestes envaeixen cada cop més els diferents àmbits de la vida quotidiana. Per tal de protegir les necessitats dels infants i adolescents i garantir així el seu desenvolupament harmònic, a continuació trobareu diverses estratègies perquè pugueu consultar-les.

0 a 3 anys

3 a 6 anys

6 a 9 anys

9 a 12 anys

Més de 12 anys