edebegues@begues.cat

NECESSITATS PER DESENVOLUPAR-SE

Fins al tercer any de vida els infants necessiten experimentar amb la tridemensionalitat del món (tant amb les persones i els objectes del seu voltant, com amb el propi cos).
Per acompanyar-los en la construcció d’una auto imatge i en la conquesta de l’autonomia personal els caldrà…

joc

DES DEL JOC

 • Rebre experiències sensorials diverses
  • Amb textures. Evitarem que tots els objectes siguin de plàstic. Facilitarem que manipulin elements diversos de la natura (pedres, fulles, suros, fruites ….) i quotidians (de metall, de fusta, de teles)
  • Escoltar i gaudir de sons del seu entorn proper (les onades de la platja, els riures dels familiars …)
  • Premsió. Cal deixar-los tocar  i agafar el que estigui al seu abast. S’ha de permetre que els objectes vagin a la boca ja que és com  aprenen els infants en aquesta edat.
 • Manipulació i Experimentació
  • Amb qualsevol objecte o material que sigui del seu interès i no representi un perill per la seva seguretat.(claus, pots, culleres, agulles d’estendre, flor, sorra, pedres, aigua…)
  • Amb material  natural, de rebuig, amb menjar…..i amb pots de diferents materials metàl·lics, de vidre de terra cuita… (Cistelles de vímet amb objectes diversos)
  • Fer de cuiners ajudant a fer pastissos, galetes, pa amb tomàquet…
 • Psicomotricitat i moviment
  • Tenir llibertat de moviment, deixar-lo a terra perquè es pugui tombar i aixecar …així tonifica els seus músculs i enforteix l’esquelet
  • Experimentar les pròpies capacitats de moviment, vigilant els riscos però deixant que provin els seus límits (pujar i baixar d’una cadira, caminar per la muntanya, per superfícies irregulars…
  • Anar amb patinet  amb tricicle, jugar a pilota…
socilaitzacio

DES DE LA SOCIALITZACIÓ

Comprensió de la vida quotidiana dins l’entorn familiar i escolar.

 • Fer un ús correcte dels objectes en els espais habituals.
 • Endreçar la bata l’abric i la motxilla
 • Ajudar a fer el reciclatge (classificar papers, plàstic…)

Estar inclosos en les responsabilitats afavoreix la maduresa i el significat de col·laborar

 • Ajudar a estendre la roba donant les agulles d’estendre
 • Parar i desparar taula abans i després de dinar…
 • Col·locar la roba bruta al cistell quan se la treu per dutxar-se.
llenguatge

DES DEL LLENGUATGE I EL PENSAMENT

 • Desenvolupament inicial del llenguatge com a eina de comunicació que és va construint a partir de la vinculació amb l’adult que fa de model.
  • L’adult és el model de llengua se’ls ha de parlar des  que neixen, explicar-los-hi que fem què esperem que facin amb entonacions adequades.
  • Fer jocs de falda i cançons  no tenir por a repetir-los als infants els hi agrada més com més les coneixen .
  • Escoltar-los i demanar-los que s’esforcin a verbalitzar el que volen encara que els haguem entès.
autonomia

DES DE L’AUTONOMIA

 • Iniciar l’autonomia per començar a construir la pròpia identitat diferenciada de l’adult.
  • Deixar-los menjar sols utilitzant els coberts (cullera forquilla i got)
  • Ajudar a endreçar  les joguines els  llibres, les pròpies pertinències…
  • Ajudar a endreçar la cuina o el bany després desprès d’utilitzar-los.
 • Cal motivar i reforçar les seves conquestes i posar límits clars
  • Reforçar la iniciativa acompanyant-los quan la tasca ho requereixi. (Anar caminant en comptes d’agafar el cotxet, rentar-se les mans…)
  • Demanar  tasques ajustades a les destreses individuals (Anar sol al lavabo quan sap abaixar-se els pantalons…)
  • Ajudar-los a acceptar  les petites frustracions sense cedir als plors. (no tornar al parc infantil  perquè plora)
autoritat

AUTORITAT/ROL DE L’ADULT

 • Constància en l’actuació d’hàbits i normes.
  • Adequar els límits i normes al moment evolutiu de l’infant ( allargar la estada en el restaurant afavoreix l’ incompliment dels hàbits  a  taula)
  • Fer respectar les normes i  actuar  amb constància i  fermesa davant l’enuig  de l’infant.( li podem explicar que entenem que estigui enfadat però no hem de cedir mai al xantatge)
  • Davant la transgressió de la norma s’han explicar les conseqüències de la conducta només si les fem complir en el moment. (Si al parc pega als altres infants, no cal explicar que  no s’ha de fer perquè fa mal als altres i no podrem venir un altre dia. S’ha d’actuar amb fermesa i dir que  tornem a casa perquè no ha respectat als altres infants.).
 • Fer créixer la confiança i el respecte.
  • Afavorir la confiança i credibilitat de l’adult evitant l’excés de normes. Aquestes han de ser poques i molt clares per facilitar  la seva comprensió. (l’agressió no es permet; a ningú ni sota cap circumstància).
  • Valorar els desitjos i observar si són possibles segons el moment i la situació, però no cedir mai  davant  el s xantatges emocionals (plors i rebequeries)
  • Observar les habilitats socials i acompanyar-los en la resolució de conflictes, només si no se’n surten  ells sols.
tecnologia

DES DE LES TECNOLOGIES

No aconsellable el seu ús per un desenvolupament neurològic adequat